DiNX Project (DXP) a wcześniej Soldiers And Flowers (SAF), zostało założone przez grupę przyjaciół, zafascynowanych sceną komuterową oraz komputerami w ogóle. Aktywnie działaliśmy w latach 1994-1997, prezentując swoje prace na wszystkich ważniejszych, polskich Copy-Party tamtego okresu.

Swego czasu dokładna historia SAF oraz DXP została opisana w DXP Guide, który to jest dołączony do naszego magazynu dyskowego Fastidium#1. Tam też odsyłamy wszystkich zainteresowanych. Oficjalnie DiNX Project nigdy się nie rozwiązało, zawieszając tylko działalność na czas bliżej nieokreślony. Po wielu latach, postanawiliśmy stworzyć stronę poświęconą działaności tych dwóch grup, wraz z zebranymi i udostępnionymi w jednym miejscu, wszystkimi naszymi pracami.

DiNX Project, earlier Soldiers And Flowers (SAF), was established by a group of friends fascinated with computer scene and computers in general. We were active in 1994-1997 presenting our work on every important Copy-Party which was organised back then.

The history of SAF and DXP was described in DXP Guide which is attached to our disk magazine Fastidium#1. Everyone interested in this subject is free to familiarise with it. Officialy DiNX Project has been never dissolved, but only suspended for unspecified time. After many years we have decided to create this website about activity of these two groups, along with our works we have gathered and made available in one place.